26. 5. 2022

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu HC Dvůr Králové n.L.

​Zveme všechny členy HC Dvůr Králové n.L., z.s., na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 27.6.2022 od 18:00 hodin v areálu zimního stadionu ve Dvoře Králové n.L., ve VIP salonku. Mimořádná valná hromada se koná z důvodu ukončení činnosti stávajícího prezidenta HC Dvůr Králové n.L., z.s. pana Vasilise Teodoridise.


Program:

1. Zahájení a schválení programu členské schůze

2. Schválení řídícího jednání

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady

4. Schválení nových členů HC Dvůr Králové n.L., z.s.

5. Volba nových členů do výkonného výboru HC Dvůr Králové n.L., z.s.

6. Volba nového předsedy a místopředsedů HC Dvůr Králové n.L., z.s

7. Určení nové adresy sídla klubu HC Dvůr Králové n.L. - diskuse

8. Informace o poskytnutí dotací Města Dvora Králové n.L. a NSA ČR

9. Informace o členských příspěvcích v kategoriích mládeže v sezóně 2021 – 2022

10. Přednesení mimořádné závěrečné zprávy o hospodaření klubu v oddílu mužů v období

01 - 06/2022 a její schválení.

11. Schválení výše členských příspěvků v kategoriích mládeže v sezóně 2022 – 2023

12. Obsazení trenérů a vedoucích mužstev k jednotlivým kategoriím

13. Diskuse

14. Projednání, návrh a usnesení valné hromady HC Dvůr Králové n.L., z.s. - závěr jednání valné hromady

Zbyněk Nosek

sekretář oddílu mládeže HC Dvůr Králové